Φωτογραφίες από τα τελευταία γυρίσματα με τον Στελάρα!

Φωτογραφίες από τα τελευταία γυρίσματα με τον Στελάρα!

farinboy-stelios1

farinboy-stelios2

farinboy-stelios3

farinboy-stelios4

farinboy-stelios5

farinboy-stelios6

farinboy-stelios7

 

Facebook Comments
Share Button